Svenska träbåtar

Om boken Om oss Kontakt Siduppslag Ordlista Länkar
Maribelle

NAUTISK ORDLISTA


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Allmogebåt
Traditionell bruksbåt av måttlig storlek som användes av allmogen längs kusterna.

B

Barlast
Extra tyngd som lastas i botten på båten för att öka stabiliteten.

Bandyklubba
Vardaglig benämning på master där toppen är kraftigt böjd bakåt.

Bermudasegel
Högt och smalt segelplan med trekantigt storsegel som används med till exempel Marconirigg. Är idag den vanligaste riggtypen.

Block
Beslag med snurrande skiva som ändrar exempelvis ett skots riktning. Med flera block bildas en talja.

Bogspröt
En bom som stag är fästa i och som skjuter ut i fören på en segelbåt. Kallas även peke.

Bryggseglare
Nedsättande uttryck om båtägare som sällan tar sig ut på sjön men gärna uppehåller sig vid båten.

Bukmått
Omfångsmått på skrovet.

Bukt
Uppstår när ett rep böjs till en ögla utan att korsa sig självt. Uttrycket används till exempel för att förklara hur knopar slås. Jämför törn.

C

Chris-Craft
Amerikansk båttillverkare som gjort sig känd för små snabba, lyxiga och stiliga passbåtar, så kallade runabouts. Har även gjort andra typer av båtar. Chris-Craft grundades 1874 och hade sin storhetstid från 1920 och framåt. Sista träbåten tillverkades 1972.

Coupéracer
Överbyggd passbåt. Namnet är analogt med bilmodellbeteckningar.

D

Dart-Racer
Den båtmodell som Chris-Craft slog hastighetsrekord med 1905.

Daycruiser
Amerikanskt uttryck för snabbgående passbåt utan övernattningsmöjligheter, synonymt med runabout.

Deplacement
Uttryck för en båts vikt. Deplacementet är lika med vikten av den mängd vatten som båten trycker undan. Båtar som inte planar kallas deplacementbåtar.

Diamant
Toppstagning av masten med vajrar över ett vinkelrätt spridarpar. Om spridarna är vinklade snett framåt kallas stagningen istället fiol.

Dinge
Vardagligt uttryck som används mest på västkusten för släpjolle, av engelskans dinghy.

Distansminut
Annat namn för nautisk mil, 1852 meter.

Durk
Golvet i en båt.

Dyvika
Bottenplugg. Sitter vid kölplankan på båtens lägsta punkt. Helst ska det finnas två stycken, en på varje sida om kölplankan.

Dödträ
Distansplankor mellan köl och kölplanka på enklare konstruerade segelbåtar utan kölsvin.

E

Entypsbåt
Båt byggd i serie eller efter samma ritning, till exempel Solö eller Nordisk folkbåt.

Eskader
Egentligen ett militärt uttryck för en enhet stridande fartyg. Används också som benämning för när flera fritidsbåtar seglar tillsammans efter en ledarbåt utan att tävla.

Expresskryssare
Motorkryssare med extrema fartresurser.

F

Fall
Rep som används för att hissa och ta ner ett segel.

Fenkölsracer
Snabbseglande båt som har en tydlig fenköl liknande dagens moderna köl (till skillnad från samtida båtar som nästan alltid var långkölade).

Fiol
Toppstagning av mast över framåtvinklade spridarpar. Om spridarna istället är vinkelräta mot båten kallas stagningen diamant. Även namn på en stoppknop.

Flushdäck
Plant däck utan överbyggnad, vanligt på ruffbåtar och en del kappseglingsbåtar.

Formstabilt
Kallas virke som på ett bra sätt behåller sina egenskaper trots fukt eller torka.

Fribord
Den del av en båts bordläggning som ligger ovanför vattenlinjen.

G

Gaffelsegel
Fyrkantigt segel med bommar i ovan- och underkant, används i regel för båtar med peke och seglas med kutterrigg. Den övre bommen kallas gaffel.

Garn
De tunna trådar som tvinnas ihop till kardeler. Garnet består av spunna fibrer.

Gar Wood
Garfield Wood är en klassisk amerikansk båtkonstruktör som var inriktad på passbåtar och rena fartbåtar. Slog igenom stort på tjugotalet med Baby Gar, en 33 fot lång sportbåt som sedan serietillverkades i flera storlekar.

Gösstake
Kort stång i fören på motorbåt att fästa vimpel, lanterna och flaggspel i.

H

Halkip
Beslag i för och akter som förtöjningstamparna löper genom för att undvika nötning.

Halvplanande
Beskriver skrovformen på en båt som vid ökad fart reser fören ovanför vattenytan istället för att skära vattnet som en deplacementbåt.

Handikapptal
Beräkningsgrund för att olika båtar ska kunna kappsegla på liknande villkor enligt samma princip som används inom golfsporten.

Hydroplanbåt
Annan benämning på en stegskrovsbåt. Många racerbåtar under 1920-talet var hydroplanbåtar. Skrovformen liknar pontonerna på sjöflygplan.

Häckbåt
Segelbåt med goda undanvindsegenskaper.

I

J

Jakt
Används både om motor- och segelbåtar för stora snabba fritidsbåtar. Ofta i sammansättning som segel-jakt, lustjakt och motorjakt. Kommer ursprungligen från holländskans jaght som på engelska blivit yacht.

Julle
Uttryck från västkusten för mindre fritidsbåtar med relativt kraftigt förskepp och med akterspegel. Finns i många olika utföranden, till exempel långedragsjulle.

K

Kabel
Grovt tågvirke som har tillverkats genom att man slagit samman tre stycken treslagna rep eller trossar.

Kajuta
Benämning på bästa rummet ombord på större båtar eller fartyg.

Kardel
Delarna som slås samman till ett rep. Kallas också dukter.

Ketch
Tvåmastad segelbåt som påminner om en yawl. Skillnaden mellan en ketch och en yawl är var man styr. På en ketch styr man akter om den aktre masten och på en yawl för om den aktre masten.

Klassförbund
Organisatorisk hemvist för kappseglande båtar.

Klink
Byggnadssätt för båtskrov där varje bords underkant ligger utanför nästa bords överkant. Klinkbordläggning är en stabil konstruktion som kan spåras tillbaka till vikingaskeppen.

Knap
Beslag på däck särskilt avsett för fastgörning.

Knop
Annat namn för knut. Även måttenhet för en båts hastighet. En knop är lika med en nautisk mil/distansminut (1852 m) per timme.

Konstruktionsregel
Dimensioneringsanvisningar för en viss båttyp. Mer omfattande än en mätregel.

Konstruktionsspant
De spant som konstruktören angett mått för på ritningen och som övriga spant anpassas efter.

Kosterbåt
Ursprungligen benämning på allmogebåtar från norra Bohuslän. Klinkbyggda, spetsgattade och långkölade segelbåtar med en relativt stor bredd och fylligt förskepp.

Klipper
Benämning på snabbseglande fartyg med utskjutande konkav stäv, i regel försedd med peke.

Kravell
Konstruktionssätt för båtskrov där bordläggningen bildar en slät yta till skillnad från klinkbyggda skrov.

Kryssare
Större fritidsbåt. Används både för segel- och motorbåtar. Antyder robusthet (jmf havskryssare och skärgårdskryssare).

Kubregeln
Tidig mätregel för segelbåtar som användes i Sverige kring sekelskiftet.

Kutter
Äldre benämning för snabbseglande båt.

Kutterrigg
Riggkonstruktion för gaffelsegel och två försegel, fock och klyvare, oftast med toppsegel och slörballong/flying jib, vilket är en tidig form av spinnaker.

Kölsvin
Utrymmet under durkarna i botten på båten.

L

Lask
Metod att skarva bordläggning eller andra träkonstruktioner på en båt.

Lateralplan
En båts undervattenskropp sedd från sidan.

Ljungströmsrigg/segel
Riggkonstruktion av Fredrik Ljungström med en ostagad kullagrad mastfot där seglet revas genom att rullas upp på masten. Seglet är oftast dubbelt och kan fällas ut vid länsning.

Logg
Hastighetsmätare för båt.

Lvl Längdvattenlinje
Används som mått på båtars längd i vattenlinjen till skillnad från totallängd som kallas löa, längd överallt.

LYS-tal
Handikapptal för en båt eller båttyp för att möjliggöra rättvisa kappseglingar mellan olika typer av båtar.

Långkölad
Konstruktion med avlång köl som följer båtens former till skillnad från fenköl som tydligt sticker ut under båten. De flesta äldre segelbåtar är långkölade, undantaget är så kallade Fenkölsracers.

Löa Längd överallt
Används som mått på båtars totala längd till skillnad från längd i vattenlinjen, Lvl.

M

Mantåg
Räcke runt däck, ofta av vajer eller tågvirke.

Marconirigg
Riggkonstruktion som kräver god stagning, anpassad för Bermuda-segel.

Marina
Anläggning för kommersiell verksamhet kring fritidsbåtar, som vinter- och sommarplats samt service.

Motorbädd
Konstruktionen för infästning av båtens inombordsmotor.

Märling
Tvåtrådig tunn lina, ofta av tjärad hampa. Används exempelvis för tagling.

Mätregel
Regelverk för konstruktionen av en viss båttyp. Kan oftast presenteras som en matematisk formel där olika konstruktionsmått ska ge ett visst värde.

N

Nautisk mil
Längdmått på sjön, 1852 meter. Kallas även distansminut och sjömil.

Nakterhus
Särskilt skåp eller en huv för kompassen. Ofta i mässing och vackert utformat.

Nollspant
Spantet där en segelbåt är som bredast.

Nåt
Den längsgående fogen mellan till exempel två bordläggningsplankor eller däcksribbor.

O

P

Peke
En bom som skjuter ut i fören på en segelbåt och som stag är fästa i. Kallas även bogspröt.

Plugg
Cylindrisk träbit för täckning av försänkta skruvar och nitar i till exempel bordläggningen.

Plymdroska
Passbåt ritad av Carl Plym och byggd av Neglingevarvet för att fungera som taxibåt under Stockholmsutställningen 1930.

Plymsnäcka
Så kallad pojkbåt. Liten seriebyggd segelbåt som ritades av August Plym i några olika versioner under tidigt 1900-tal.

Potatislist
Vardagligt uttryck för fotlist på skarndäck på båtar utan reling.

Pulpit
Fast monterad stålrörskonstruktion i för och/eller akter som mantågen är fästa vid.

Q

R

Regatta
Större seglingstävling som består av flera delseglingar.

Regelbåt
Båt (till exempel r-båt eller skärgårdskryssare) byggd efter en mät- eller konstruktionsregel.

Respittid
Tid som långsammare båttyper ges i handikapp vid kappsegling.

Rigg
Segelbåtens stagning för mast och segel.

Riva
Italiensk motorbåtstillverkare. Känd för små motorstarka passbåtar med extremt god ytfinish. De flesta båtarna är från femtio- och sextiotalet.

Runabout
Amerikanskt uttryck för snabbgående passbåt.

Rundhult
Sammanfattande benämning på master, stänger och rår som ingår i en båts rigg.

S

Samsa
Att dra åt och justera en knop.

Scantling
Båtens samtliga dimensioneringsmått. Slås fast i regeln om det finns en sådan.

Schackel
Öppningsbar metallänk för att skarva eller att koppla samman exempelvis kättingar, vajrar och tampar.

Sickla
Finputsning av träytor med vass stålskiva. Ett alternativ till sandpapper.

Självläns
Anordning med slangar eller rör från tät sittbrunn som gör att den töms på vatten från överbrytande sjö eller regn.

Sjömaning
Samlingsnamn för reparbete.

Skot
Rep som används för att reglera ett segel.

Slip
Anordning med en vagn på räls för att ta upp och sjösätta båtar.

Spetsgattad
Benämning på båt med spetsig akter, till exempel snipa.

Spinnakerbom
Lös bom som håller ut spinnaker vid undanvindssegling.

Spirbom
Lös bom som håller ut försegel vid undanvindssegling. Användes tidigare för sprisegel.

Splitsa
Att fläta ihop ett reps kardeler till en permanent ögla eller skarv.

Spridare
Vingformad konstruktion vinkelrätt mot masten som håller ut vant för bättre vinkel mot däck.

Sprisegel
Rektangulärt segel med med gamla anor som hålls utsträckt genom en spirbom diagonalt genom seglet. Användes bland annat på norska Nordlandsbåtar.

Språng
Båtens däckslinje sedd från sidan.

Spygatt
Öppning i relingen för att överbrytande sjö ska kunna rinna av däck.

Sprutlist
List längs skrovet som bryter vattensvallet.

Stegskrov
Skrovkonstruktion för högfartsbåtar med ett karakteristiskt hack i botten för att skapa en friktionsminskande luftkudde under båten.

Stek
Annat namn för knop. Stek kommer från holländskan. Uttrycket används i namnet på vissa knopar, till exempel skotstek.

T

Tackel
Grov talja i riggen på segelfartyg.

Tagling
En tagling görs i repändar för att hindra dem från att tvinna upp sig.

Talja
Lyftanordning med utväxling genom rep som träs genom två eller flera block, används till exempel för storskotet på segelbåt.

Tamp
Antingen den sista delen av ett rep som används för att exempelvis slå en knop eller ett rep som används för ett särskilt syfte, till exempel en aktertamp.

Tir
Mellanrummet mellan kardelerna i ett rep kallas tir.

Toft
Tvärgående sittbräda i liten öppen båt.

Tross
Med tross menas grövre tågvirke. Oftast med en diameter över 25 mm.

Turning
Fackuttryck för båtars linjespel.

Tågvirke
Samlingsnamn för rep, linor och allt annat som består av sammanlagda fibrer.

Törn
När ett rep läggs i en ögla och korsar sig självt. Jämför bukt.

U

V

Vant
Vajer fäst uppe i masten och i röstjärn på däck för stagning.

W

X

Y

Yacht
Engelsk benämning för större båt för nöjesbruk. Används för både motorbåtar och segelbåtar.

Z

Å

Ä

ÖTillbaka till startsidan. Kontakt: